Home        Vrouwen        Kinderen        Mannen        Accessoires        Overige        Speelgoed        Informatie        Links        Contact
 

Welkom bij BlueButterfly naturals. Op deze website vindt u een selectie van natuurlijke producten uit de Andes en jungle van Peru.

De kleurrijke kleding en accessoires zijn handgemaakt door kleine coöperaties in Peru. Door producten van deze site te bestellen, steunt u hen.

Alpaca wol heeft unieke eigenschappen: het is licht, zacht, warm en sterk. Bovendien prikt het niet en is het hypo allergeen.

Peru dichtbij… Met een druk op de knop kunt u informatie aanvragen of een product bestellen. PS Bestel snel, de voorraad is vaak uniek!

Ervaar de kleuren van Peru!

 
Verkoopvoorwaarden

Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen enerzijds Blue Butterfly naturals en anderzijds de personen, hierna omschreven als “gebruikers” die een aankoop wensen te doen op http://www.bluebutterflynaturals.com, de internetsite van Blue Butterfly naturals.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op natuurlijke personen die goederen wensen te kopen voor privé-doeleinden. De partijen komen overeen dat hun verhoudingen exclusief door dit contract worden geregeld, met uitsluiting van alle voorheen op de site beschreven voorwaarden.

1. BESTELLEN
2. VERZENDEN
3. BETALINGEN
4. TARIEVEN
5. GARANTIES
6. BEWIJS
7. AANSPRAKELIJKHEID

1. BESTELLEN
U kunt op de volgende manieren bestellen. U geeft de productnummers van de website door in de aanvraag door te klikken op “ meer informatie/bestellen”, om vervolgens uw gegevens in te vullen.
De bestelling kan pas worden verwerkt als u als gebruiker zich duidelijk geïdentificeerd heeft door de online bestelbon volledig in te vullen.

Elke bestelling veronderstelt aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de verkochte producten. Er is pas sprake van een bestelling vanaf het moment dat het bestelde product aangevraagd is via een bestelformulier en de orderbevestiging verstuurd is. Ofwel kan men vragen het product af te halen.

Blue Butterfly naturals verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, zolang de voorraad strekt. Indien een artikel niet beschikbaar is, verplicht Blue Butterfly naturals zich ertoe de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.

Voor praktische informatie wat betreft het versturen en de kosten verwijzen we naar “verzenden”

2. VERZENDEN

De gebruiker geniet voor de artikelen van een garantie waardoor hij defecte artikelen of artikelen waar hij niet geheel tevreden over is, kan terugsturen. Met uitzondering van goederen speciaal vervaardigd op eisen van de klant.

De gebruiker kan zijn bestelling laten leveren aan huis of op het adres van een derde persoon.

Blue Butterfly naturals verbindt zich tot het zo snel mogelijk leveren van de bestelde artikelen. De gemiddelde leveringstijd voor beschikbare producten bedraagt 5 werkdagen na het ontvangen van de bestelling van uw order.
Bij gebreke daarvan kunnen de bestelde producten niet worden overhandigd.

Er wordt een bedrag van €1,95 of €2,50 (afhankelijk van grootte en gewicht) of €4,95 (als het pakje niet door de brievenbus past) in rekening gebracht voor de verzend- en verpakkingskosten van uw pakje. Voor Belgie is dit €5,95 of €8,50. Dit bedrag blijft u als gebruiker verschuldigd, ook als u uw bestellingen geheel of gedeeltelijk retourneert.

Elk leveringsprobleem moet worden genoteerd op het leveringsdocument van de transporteur of, bij gebrek, telefonisch gemeld te worden aan de vervoerder.
Als het pakje beschadigd is, kan de gebruiker het weigeren of het binnen de 48 dagen na ontvangst terugsturen en ruil of terugbetaling vragen.

3. BETALINGEN

Dit gebeurt door middel van een overschrijving op het rekeningnummer van Blue Butterfly naturals. Ook heeft men de mogelijkheid om cash te betalen als men het product afhaalt of aankoopt op een of andere activiteit. Na ontvangst van de betaling, zal de bestelling worden verstuurd of geleverd.

4. TARIEVEN

Blue Butterfly naturals behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen bij een eventuele wijziging van de BTW-tarieven en invoerrechten. NB. Door Blue Butterfly naturals aangeboden prijskortingen zijn geldig tot één maand na ontvangst, tenzij er een kortere geldingsduur op het document vermeld staat.

5. GARANTIES

Bij een ruilbestelling bent u geen nieuwe verzendkosten verschuldigd.
Als u van gedachte verandert of als, ondanks onze voorzorgen, een artikel u niet bevalt, verbindt Blue Butterfly naturals zich tot het ruilen of terugbetalen van dat artikel (uitgezonderd de verzendkosten van het pakje). Het artikel dient in zijn oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden en de reden moet duidelijk op het bij de zending te voegen document genoteerd worden. Wij zullen de betaling zo snel mogelijk afhandelen door het geld terug te storten op uw rekening.

Een retourartikel moet binnen 5 werkdagen worden teruggezonden. Beschadigde, vuile of reeds gedragen artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
Indien het artikel is uitverkocht, kan Blue Butterfly naturals u, mits u daarmee akkoord gaat, een minstens evenwaardig vervangend artikel leveren tegen een vergelijkbare prijs.

Bij overmatige retourzendingen behoudt Blue Butterfly naturals zich het recht voor om nieuwe bestellingen te weigeren. Als het artikel niet kan worden vervangen, doordat het artikel niet in voorraad is, heeft de gebruiker recht op een cadeau-cheque ter waarde van de oorspronkelijke aankoopprijs.
Goederen vervaardigd op eis van de klant worden niet geruild en vallen niet onder dit artikel.

6. BEWIJS

In ieder geval geldt de uiteindelijke bekrachtiging van de bestelling door de gebruiker, na onze orderbevestiging, als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de site.

De gebruiker heeft, gedurende 7 dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het recht om mee te delen dat hij van de aankoop afziet. Bij Blue Butterfly naturals bewaren we met redelijke voorzorgsmaatregelen alle correspondentie die als bewijs kan gelden van de communicatie, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Blue Butterfly naturals heeft voor de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een middelenverbintenis.
Blue Butterfly naturals kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van Internet, zoals gebrek van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, of van om het even welk feit door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.

De door Blue Butterfly naturals verkochte artikelen komen overeen met de beschrijvingen en foto’s van de catalogus op de site. Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten in staan. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen wordt een klacht naar aanleiding van een transactie tussen Blue Butterfly naturals en de gebruiker één maand na levering als te laat beschouwd.


 
 

 

 

 

 

 

 

 


  MENU UITGELICHT  INFORMATIE

::  Home
::  Vrouwen
::  Kinderen
::  Mannen
::  Accessoires
::  Speelgoed
::  Overige
::  Informatie

 

::  Verkoopvoorwaarden
::
 
Coöperaties Handicrafts
::  Hypoallergene eigenschappen van Alpaca
 

BlueButterfly naturals biedt u op deze website een selectie van natuurlijke producten uit de Andes en jungle van Peru. De kleurrijke kleding en accessoires zijn 100 % handgemaakt door kleine coöperaties in Peru. Door producten van deze site te bestellen, steunt u hen.

 

 
Realisatie: HPBdesign